بازرسی تجهیزات زمین بازی و پارک ها

ایمنی و استاندارد بودن تجهیزات پارکها و زمین‌های بازی به دلیل استفاده گسترده عمومی از این وسایل از اهمیت فوق العاده ای برخوردار است.شرکت نظارت بر ضوابط بهداشت انسانی و استاندارد قشم با آموزش روشهای نوین بازرسی در این زمینه اقدام به ایجاد زمینه بازرسی فنی از وسایل تفریحی، زمین بازی و پارکها در کشور نموده است. درحال حاضر این شرکت، بازرسی را در مرحله حین بهره ‌برداری و بازرسی‌های دوره‌ای که تضمین کننده ایمنی تجهیزات بوده و موجب کاهش خطرات و حوادث احتمالی برای کاربران می‌گردد را در دستور کار خود قرار داده است.

اهداف مهم بازرسي وسايل زمین بازی و پارکها را به شرح ذيل ميتوان بیان نمود:

  1. شناسايي قطعات معيوب بمنظور پيشگيري از بروز نقص فني و صدمات جاني و مالي
  2. شناسایی مسيرهاي منجر به ايجاد نقص فني
  3. نشان دادن وضعيت کارکرد وسايل تفريحي
  4. تصديق توانايي وسايل تفريحي در ارائه خدمات ایمن و بی خطر
  5. تهيه سوابق و گزارشات براي ارزيابي وسايل تفريحي

شرکت نظارت بر ضوابط بهداشت انسانی و استاندارد قشم ضمن دارا بودن گواهینامه تائید صلاحیت بازرسی ISO/IEC 17020 از مرکز ملی تائید صلاحیت ایران و همچنین تجهیزات، توانایی و بازرسان متخصص و با دانش، بازرسی زمین بازی کودکان و پارکها را براساس استاندارد 6436 در شعب خود انجام میدهد.

Search