مبانی، تشریح الزامات، مستندسازی و ممیزی سیستمهای مدیریت ایمنی مواد غذایی

عنوان دوره: مبانی، تشریح الزامات، مستندسازی و ممیزی سیستمهای مدیریت ایمنی مواد غذایی براساس استانداردهای             ISO 22000 & HACCP

نام و نام خانوادگی مدرس: مهندس علیرضا غیاثی                    

سوابق علمی:  داراي مدارك پرتو شناسي از دانشگاه علوم پزشكي تهران و مهندسي علوم و صنايع غذايي از واحد علوم و تحقيقات دانشگاه آزاد اسلامی

سوابق کاری و آموزشی:

* سرممیز رسمی TÜV NORD Iran در سیستم های HACCP و ISO 22000 ، ISO9001

* مدرس رسمي آكادمي توف ايران-آلمان ، سازمان غذا و دارو وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي

* مدرس دوره های آموزشي در زمینه: استاندارد ISO22000 ، سیستم های مدیریت ایمنی مواد غذایی.

* عضو کمیته تخصصی تدوین استانداردهای ملی

مهارت ها و تالیفات:

* مشاوره در خصوص استقرار سيستم HACCP و استاندارد ISO22000 در کارخانجات و شرکت های صنایع غذائی و...

* نگارش مقالات علمی در حوزه علوم و صنايع غذايي در سمینار و کنگره های ملی و بین المللی

محتوای دوره:

* تعاریف ، مفاهیم و  دامنه کاربرد سیستم مدیریت ایمنی                                                               

*کمیسیون کدکس مواد غذایی                             

* HACCP  و  مخاطرات موجود در فرآیندهاي غذایي

* ایجاد برنامه های پیش نیازی عملیاتی OPRPs

* فرآیند گرایی ، چرخه دمینگ  و درخت تصمیم گیری

* طرح ریزی و تحقق محصول ایمن ، صحه گذاری، تصدیق و بهبود سیستم

*کنترل عدم انطباق و هرم مستندات

* آموزش اصول مميزي و مدیریت برنامه مميزي

*واژگان و تعاریف براستاندارد ISO 19011:2018 و دامنه کاربرد

*تعيين صلاحيت مميز و چك ليست ممیزی

* تهيه و توزیع گزارش مميزي

 

زمان دوره: روز سه شنبه مورخ 18/04/98، چهارشنبه 19/04/98 و پنج شنبه 20/04/98 ساعت 8 الی 16

زمان ثبت نام: حداکثر تا پایان وقت اداری روز دوشنبه مورخ 17/04/98

مدارک موردنیاز جهت ثبت نام:

1-      معرفی نامه کتبی برای شرکت کنندگان از طرف شرکت/سازمان/آزمایشگاه محل خدمت.

2-      ارسال فیش واریزی هزینه دوره آموزشی  به مبلغ 10.000.000 ریال (به ازاء هر نفر) به شماره حساب 0205730511004 بانک ملی به نام شرکت نظارت بر ضوابط بهداشت انسانی و استاندارد قشم به شماره همراه 09036889028

3-      ارائه اصل فیش در روز برگزاری دوره به واحد آموزش مرکز آموزشی شرکت نظارت بر ضوابط بهداشت انسانی و استاندارد قشم الزامی است.

*  در صورت نیاز به کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن همراه 09036889028 شرکت نظارت بر ضوابط بهداشت انسانی و استاندارد قشم تماس حاصل فرمایید.

Search