آزمایشگاه سم شناسی - فلزات سنگین

فلزات سنگین از قبیل سرب، آرسنیک، کادمیوم، و جیوه از سموم پر خطر و با پراکندگی زیاد پیرامون ما هستند. فلزات سنگین اغلب از طریق آب، غذا و هوا وارد بدن ما می‌شوند و مقادیر کم آنها نیز سمیت زیادی دارد بخصوص که این نوع فلزات که وقتی وارد بدن می شوند در بافت های بدن انباشته شده و از بدن خارج نمی شوند و منجر به بروز بیماریها از جمله بیماریهای قلبی-عروقی، اختلالات عصبی، آسیبهای کبدی و کلیوی می شوند. اثر این گونه فلزات بخصوص بر روی جنین و نوزادان بسیار حائز اهمیت است چرا که سیستم عصبی آنها در حال شکل گیری بوده و با اختلال در روند آن باعث آسیبهای جدی سیستم عصبی از جمله عقب افتادگی می شوند.

از این رو تشخیص و اندازه گیری این آلودگیها در مواد غذایی از اهمیت بسیاری برخوردار است.

آزمایشگاه فلزات سنگین این شرکت با استفاده از اسپکتروسکوپی جذب اتمی شعله ای، اسپکتروسکوپی جذب با کوره گرافیتی با تصحیح زمینه دوتریوم و اسپکتروسکوپی جذب با کوره گرافیتی و تصحیح زمینه زیمان بر طبق استاداردهای جاری اقدام به اندازه گیری مقادیر این فلزات در انواع نمونه های غذایی، آب آشامیدنی و موادی آرایشی کرده تا از سلامت آنها برای مصرف کننده اطمینان حاصل کند.

Search