آزمایشگاه افزودنی ها و آلاینده ها

در این آزمایشگاه اندازه گیری انواع نگهدارنده ها، افزودنی ها ازجمله شیرین کننده های مصنوعی، آلاینده ها، و همچنین مواد سمی احتمالی در اثر فرایندهای تولید یا نگهداری نامناسب، در مورد انواع محصولات غذایی، آشامیدنی و آرایشی- بهداشتی انجام می پذیرد. 

  • نگهدارنده ها جهت جلوگیری از رشد میکروارگانیزمها و همچنین در مواردی جهت جلوگیری از واکنشهای جانبی به انواع محصولات فوق اضافه می شوند. از طرفی اکثر انواع نگهدارنده ها در مقادیر در مقادیر بالاتر از حد مجاز و بخصوص در مصرف طولانی مدت محصولات حاوی آنها عوارض جانبی برای انسان دارند. ضمن اینکه استفاده از برخی انواع نگهدارنده ها به طور کلی ممنوع بوده و یا استفاده از هرنوع نگهدارنده ای در برخی از انواع محصولات به طور کلی ممنوع می باشد. بهمین منظور کنترل مقدار آنها در محصولات فوق جهت مطابقت با مقادیر مجاز در استانداردها و مقررات مربوطه از اهمیت بالایی برخوردار است.
  • شیرین کننده های مصنوعی دسته ای از مواد غیر هیدروکربنی هستند که در ضمن ایجاد طعم شیرین در مواد خوراکی، در بدن تولید قند نمی کنند و ضمنا فاقد کالری نیز می باشند. به همین دلیل در محصولات رژیمی جهت کاهش کالری محصول و همچنین جهت مناسب سازی محصول برای مصرف بیماران دیابتی مورد استفاده قرار می گیرند. اما مصرف بیش از حد شیرین کننده های مصنوعی می تواند عوارض جانبی مخصوص خود را دارند. به همین منظور استفاده از آنها در برخی محصولات خوراکی و اشامیدنی به طور کلی ممنوع بوده و در سایر موارد نیز با توجه به نوع محصول و نوع شیرین کننده حدود مجاز برای آنها در استانداردها و ظوابط مربوطه تعریف شده است.
  • از سموم تولید شده در محصول می توان به هیستامین اشاره کرد که احتمال وجود آن بخصول در انواع محصولات دریایی فراوی شده از جمله کنسروهای ماهی وجود دارد. بررسی وجود هیستامین در محصولات غذایی و در صورت وجود تعیین مقدار جهت بررسی مطابقت آن با حداکثر مقدار مجاز در این آزمایشگاه صورت می گیرد.

Search