آزمایشگاه بتن

بتن یکی از مصالح اصلی در ساخت انواع بناهای مختلف می باشد که هم اکنون بسیاری از ساختمان های کشور با اسکلت بتنی ساخته می شوند. سیمان و ماسه از جمله مواد اصلی در ساخت بتن می باشند، که این مواد بر اساس استانداردهای مرجع ارزیابی و کنترل می شوند. استفاده از نسبتهای صحیح مواد اولیه و همچنین فرایند های مناسب ساخت بر کیفیت بتن تاثیر فراوانی دارند.

آزمایشگاه بتن این شرکت مطابق با استانداردهای مربوطه انواع آزمایشهای مربوط را انجام می دهد تا پیمانکار، کارفرما و مصرف کننده نهایی از کیفیت، دوام و ایمنی سازه ساخته شده (آن قسمت که مربوط به کیفیت بتون می باشد) اطمینان داشته باشند.

برخی از آزمایشهایی که بر روی بتون انجام می شوند به قرا زیر می باشند:

  • تعیین مقاومت فشاری بتن
  • تعیین اسلامپ بتن
  • نمونه برداری از بتن تازه در محل
  • دما بتن
  • هوای بتن
  • کنترل کیفیت سنگدانه

Search